с. Дрянковец

Стратодезична куполна конструкция с диаметър 12 м, Височина 6.30 м, , Площ при земята 112 м2