Начало

Добре дошли на сайта на “Куполни къщи” ООД!

Ние сме малка фирма със скромна история. Започнахме на шега през 2018г. в работилница в задния ни двор. През изминалите години проектирахме и построихме десетки куполи с най-различни размери, технологии и предназначение, както и организирахме и проведохме множество обучителни семинари. През тези години направихме много експерименти, натрупахме опит, научихме много нови неща. Създадохме приятели и съмишленици и посяхме семената на идеята за куполно строителство в много умове и сърца.

Днес можем скромно да заявим, че нямаме шарен и лъскав сайт, но имаме много РЕАЛНО изпълнени куполи в България и по света.

А защо точно куполи? Ами те са просто магични! Неслучайно от древни времена строителите на всякакви религиозни храмове по света използват формата на купола. Куполът е естествена природна форма, която поражда усещане за хармония и спокойствие. През тези години сме видели реакцията на множество хора, когато влизат за първи път в купол – тя винаги е смайваща и положителна. Куполите притежават уникалното свойство да изглеждат малки, семпли и елегантни отвън, като в същото време са изключително просторни и модерни отвътре.

Ако оставим настрана субективните усещания за куполите и се опитаме да погледнем по-обективно на нещата ще видим, че те имат и много други, реално измерими предимства, а именно:

  • Здравина и устойчивост на конструкцията. Опитвали ли сте да стиснете в ръка яйце в опит да го смачкате? Ако сте, то сте се убедили, че въпреки тънката и крехка черупка яйцето е много здраво. Здравината му се крие във формата, която разпределя равномерно по цялата му повърхност приложените усилия. Натоварваният при куполите работят по същия начин както и при яйцето.

Куполите са изключително устойчиви на земетресения, снежно натоварване и бурни ветрове.

  • Формата на сферата има свойството да затваря максимален обем с минимална ограждаща повърхност. От това следва, че сравнявайки купол и стандартна къща с един и същи обем куполът ще има около 30% по-малко ограждащи повърхности (външни стени и покрив). Следователно той ще губи 30% по-малко топлина през зимата (при еднаква дебелина и вид на стената), т.е. ще е нужна много по-малко енергия за отопление зимата или охлаждане лятото.

В допълнение – при строителството на купола се използват по-малко материали.

  • Формата на купола генерира естествена циркулация на въздуха, която способства за равномерно разпределение на температурата и здравословен и комфортен микроклимат в сградата.

В зависимост от начина, по който се строят куполите се делят на няколко вида и подвида. Основно се делят на Геодезични и Стратодезични.

А. При Геодезичните куполи се използва мрежа от прави елементи (греди), които формират триъгълници или многоъгълници. Триъгълниците (многоъгълниците) са подредени по такъв начин, че образуват пространствена форма, близка до сферата. Колкото повече на брой са триъгълниците (многоъгълниците) – толкова по-близка ще е формата на купола до сферичната. Броя на елементите се определя от т.н. честота на геодезичния купол и представлява броя деления на първичната „ръбата“ пространствена фигура, на която се базира купола, а именно – Геодезичен полихедрон. Голяма честота (4, 5, 6 и нагоре) означава много на брой триъгълници, къси греди, форма близка до сферата.

Геодезичните куполи се отличават с изключителна здравина поради факта, че триъгълника сам по себе си е най-стабилната геометрична конфигурация. Освен това много хора харесват визията и дизайна на купола с неговите триъгълни елементи. Наистина са красиви и интересни, но съществен недостатък се явява трудността на монтиране на стандартни прозорци и врати.

Геодезичните куполи от своя страна се делят на конекторни и безконекторни в зависимост от това как  се формират триъгълниците (многоъгълниците).

А. 1.При конекторните отделните греди се свързват в триъгълници посредством различни по вид, форма и материал конектори. Сглобяването се осъществява греда след греда, които се прикрепят към конекторите последователно, образувайки отделните триъгълници (многоъгълници) и формата на купола, като цяло. Предимство на тази технология е простотата на сглобяване, но съществен недостатък е цената на конекторите, която често е по-висока от цената на останалите материали за купола. Друг недостатък  е факта, че металните конектори се явяват термомостове, а така също и затрудняват последващите операции като покриване с обшивка отвън и отвътре например.

А.2. При безконекторните геодезични куполи отделните триъгълници (многоъгълници) се сглобяват предварително от отделните прави елементи, като впоследствие се свързват помежду си в единна конструкция.

Б. Стратодезичните куполи се строят с предварително изработени полу-дъги, които се съединяват в центъра  (полюса) с подходящ централен конектор.

Поради факта, че единият от създателите на фирмата е професионален пилот, а другият е любител мореплавател и капитан на малък плавателен съд някои понятия от Географията и Навигацията по естествен път намериха място и при проектирането и изграждането на стратодезични куполи, които сами по себе си са част от сфера, а планетата Земя също се приближава по форма до сферата (макар, че всъщност има уникална форма, наречена Геоид). И така в нашата практика сме свикнали да използваме доста от географските понятия, използвани в навигацията, а именно – Екватор, паралели, меридиани…

Според Wikipedia:

Екваторът е мислена окръжност около планета (или друг астрономически обект), на равно разстояние от двата полюса.  Екваторът разделя планетата на две еднакви части (Северно полукълбо и Южно полукълбо)

Паралелът е мислена (въображаема) линия (окръжност), получена при пресичането на повърхността на Земното кълбо с равнина, успоредна на екватора. Дължината на паралелите намалява с отдалечаване от Екватора.

Меридианът е мислена линия, разположена върху земната повърхност, от северния до южния полюс. Всички меридиани имат еднаква дължина, равна на половината от голямата окръжност на Земното кълбо.

Пренесени в нашата практика тези термини означават, че полудъгите са меридиани, а усилващите пръстени – паралели. Ако купола е точно ½ от сферата, то той е „отрязан“ точно по Екватора, който лежи на Кота “0“.

Стратодезичните куполи са много красиви, а освен това са много по-практични от гледна точка на инсталация на стандартни врати и прозорци. В допълнение те притежават и много по-заоблени линии от геодезичните, като в по-голяма степен се доближават до идеалната сферична форма.

И двата основни типа куполи (Геодезични и Страодезични) могат да се изпълняват с различни височини, като се използват различни части от цялата сфера. Купол ½ означава, че цялата сфера е „отрязана“ Екватора, като височината му е точно равна на радиуса или на половината диаметър. Съществуват варианти купола да използва по-малка част от ½ или по-голяма, в зависимост от конкретните условия и изисквания.

Ние предпочитаме да използваме т.н. „Златно сечение“ на Леонардо при изчисляване на съотношението на височината на купола и неговия диаметър. Отново според Wikipedia златно сечение (известно още като златна пропорция, златен коефициент или божествена пропорция) е ирационално число в математиката, което изразява отношение на части, за които по-голямата част се отнася към по-малката така, както цялото към по-голямата. То се отбелязва с гръцката буква φ и има стойност приблизително равна на 1,618.

Златното сечение е не само математическо понятие, но е символ за красота, хармония и съвършенство в изкуството, науката и природата. Терминът „златно сечение“ е въведен от Леонардо да Винчи като пропорция за „идеалното човешко тяло“. То е било познато на египтяните и древните гърци още в античността. Представата за хармония и отношение е в основата на философските идеи на Питагор. Египетските пирамиди и Партенонът са пример за използването на пропорцията φ в архитектурата.

Използвайки това сечение при купол с Диаметър 10,5 м следва, че височината му трябва да 6,49 м. Екватора на такъв купол ще се намира на височина 1,24 см от Кота „0“ при основата. Диаметъра му при земята пък ще е по-малък от 10,5 поради факта, че най-голям диаметър има на Екватора. Над и под него диаметъра намалява (до 0 на полюсите).

В заключение – какъвто и купол да изберете – ние сме го правили и ще го направим и за вас. Отворени сме за всякакви предизвикателства и приемаме всякакви поръчки. Трупаме опит и знания, развиваме се, развиваме и усъвършенстваме и нашите модели куполи. Имаме множество доволни клиенти (включително и в чужбина) и се надяваме Вие да сте един от тях!