Проект “Първенец”

Стратодезичен купол с Диаметър 20.4 м, Височина 10.2 м, Част от сферата – ½, Площ при земята 312 м2 и РЗП 520 м2, Покривна площ 628 м2.

Идеен проект за куполен ресторант в с. Първенец с две нива, зала и сервизни помещения на първи етаж, зала  и открита тераса на втори етаж, голяма веранда пред купола.