Проект „Балкан“

Геодезичен купол с Диаметър 12 м, Височина 6 м, Четвърта честота, Част от сферата – ½, Площ при земята 112 м2, РЗП – 175 м2, Покривна площ 226 м2.

Идеен проект за еднофамилна куполна къща с просторни стаи и множество обслужващи помещения, както и голям катедрален хол.