Типов проект :  “Чинар”

Геодезичен купол с диаметър 9 м, Височина 4,5 м, Площ 66 м2, Четвърта честота, Покривна площ 125 кв. м. Конекторен тип

Дървените детайли, оформящи триъгълниците са със сечение 5/12 см. В зависимост от избора на вида на конекторните свръзки (които са 92 бр.) цената им може да варира от 12 – 42 лв./бр.

Цена само за комплект от дървени детайли (без конектори и обшивка) : Направете запитване

Възможност за монтаж на куполната конструкция от специализиран екип на фирмата – цена по договаряне.