с. Габарево – Купол на религиозен храм с диаметър

Диаметър 4.20 м, Площ при земята 14 кв. м, Височина 2.10 м, Част от сферата – ½ , Покривна площ 27 кв. м.

Купол на религиозен храм, изработен от водоустойчив шперплат с дебелина 20 мм. Всички дъги са двуслойни, а централния конектор и усилващите паралели също са изработени от шперплат. Обшивката е от импрегнирани чамови дъски, а крайното покритие е от медни керемиди.

  с.