с. Белащица – Работилница

Диаметър 9 м, Височина 4,5 м, Площ 66 м2, Четвърта честота, Покривна площ 125 кв. м. Конекторен тип – експериментални конектори с използване на дървена сърцевина и метални перфоленти.

Първият купол на фирмата от проект “Чинар” , построен почти на шега в задния ни двор, като експеримент. По време на стротелството се проведоха два обучителни семинара с множество участници, които взеха активно участие в самото изграждане на конструкцията. Куполът е покрит с ОСБ и битумно фолио. Впоследствие се обособи като наша работилница и място за множество експерименти и вдъхновение.