с. Белащица (обл. Пловдив) – Гудкарма

Диаметър 7.2 м, Височина 3.6 м, Площ 40 м2, Четвърта честота, Част от сферата – ½, Покривна площ 80 кв. м, Безконекторен тип

Това е първият безконекторен купол, направен от нас. При него е използвана т.н. GoodKarma технология, при която първоначално се изработват триъгълници (ако трябва да сме точни всъщност са пресечени пирамиди), които впоследствие се закрепят един за друг с болтове, оформяйки куполната конструкция. Страниците на триъгълниците (пресечените пирамиди) са изработени от хидрофобен (водоустойчив) шперплат с дебелина 20 мм. и са широки 200 мм, което позволява поставяне на топлоизолация с дебелина до 20 см в стените.
Куполът се продава в момента, като комплект за сглобяване, състоящ се от готовите триъгълници.
Подходящ за малка къща, вила, бунгало, беседка, склад, градинска постройка, оранжерия, зимна градина

Виж оферта тук!