Типов проект   “Яна”

Стратодезичен купол с диаметър 9.35 м, Височина 5.78 м, Площ 68 м2, РЗП 100кв.м. на два етажа, Покривна площ 176 кв. м.

Дъги от висококачествен шперплат с дебелина 21 мм.
Особеното при този проект, е че дъгите са успоредни една на друга и са на междуценторво разстояние точно 1220 мм, което е стандартен размер на много строителни плоскости (ОСБ, Шперплат и др.). Това от своя страна прави много лесно използването на такива плоскости при обшиването на купола, при това без никакви загуби.
Монтажа на врати и прозорци също е улеснен.
Възможност за три спални на второ ниво.

Цени:

Базов комплект – 7200 лв.
Рамка/каса за врата – 180 лв.
Рамка/каса за прозорец – 130 лв.
Обшивка от OSB – 14 лв./кв. м.
Обшивка от дърво – 15 лв./кв.м. (импрегнирана и нарязана по размер)
Винтови пилоти – 1бр. – 120 лв.

Всички цени са с ДДС

Възможност за монтаж на куполната конструкция от специализиран екип на фирмата – цена по договаряне.