Дейности

– Проектиране;

– Изграждане;

– Консултиране;

– Изготвяне на документи;

– Предлагане на готови типови проекти с разнообразен интериорен и                    екстериорен дизайн;

– Предложения за жилищно строителство  “На зелено” ;