Галерия

с. Белащица (обл. Пловдив) – Стратодезичен купол “Леонардо”

с. Белащица (обл. Пловдив) – Геодезичен купол “Чинар”

с. Бистрица (обл. София) – Стратодезичен купол “Леонардо”

с. Габарево (обл. Стара Загора) – Стратодезичен купол D4.2, 1/2

с. Черни връх (обл. Бургас) –  Стратодезичен купол “Леонардо”

гр. София (обл. София)  –  Стратодезичен купол “Леонардо”

гр. Банско (обл. Благоевград) – Геодезичен купол D6, V3

с. Войводиново – Дъговидна пристройка към къща

с. Владая (обл. София) – Стратодезичен купол D7, 5/12

с. Момин проход (обл. София) – Геодезичен купол D7.2, V3

Werl (Германия) – Стратодезичен купол “Надежда” с удължение 2 м

Werl (Германия) – Геодезичен купол D4.2, V2

с. Чехларе (обл. Пловдив) – Стратодезичен купол “Леонардо”

с. Говедарци (обл. София) – Геодезичен купол “Чинар”

с. Ярлово (обл. София) – Геодезичен купол D7.2, V3

с. Белащица (обл. Пловдив) – Геодезичен купол D7.2, V3

гр. Пловдив (обл. Пловдив) – Стратодезичен купол „Леонардо“

с. Белащица (обл. Пловдив) – Геодезичен купол „Чинар“ D6, V3 5/8

Великобритания – Преносима шатра за Glamping (Луксозен къмпинг)

Фестивал “Събуди се!”

с. Дрянковец(обл. Бургас) – стратодезичен купол с диаметър 12 м.